Ett verktyg för att monitorera rykte och svartlistor på din webbsida och e-mailserver.

Ryktet av din webbsida kan förstöras genom att omedvetet sända ut malware, phishing, barnovänligt innehåll eller genom att sända spam.

Detta verktyg kommer att identifiera din e-mailserver och bekräfta dess IP-adress mot de vanligaste DNS svartlistorna (DNSBL), som kanske hjälper dig att undersöka problemet med osända e-post.