Se avståndet mellan två IPv4 adresser och gör ytterligare analys, t.ex. vem som är internetleverantören för båda.